INFORMÁCIE O MNE

              ELEKTROTECHNIK 

 

  1.     Technológie a systémy elektrotechniky a elektroniky

 

  2.     Audio a videotechnika 

 

  3.     PC informačné  technológie-IT    

 

  4.     Runing 

 

  5.     Hacking                                           

                                                   

POMOC S POČÍTAČOM NA DIAĽKU-Helpdesk Support