Ohmov zákon

 

Ohmov zákon je fyzikálny zákon, ktorý definuje vzájomný vzťah medzi elektrickým prúdom elektrickým napätím, a elektrickým odporom. Pomenovaný je podľa svojho objaviteľa, nemeckého fyzika Georga Ohma

 

 z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

 

 

Zákon

Elektrický prúd pretekajúci vodičom je priamo úmerný rozdielu elektrických napätí na koncoch vodiča a nepriamo úmerný elektrickému odporu medzi koncami vodiča.

"Elektrický prúd pretekajúci v uzavretom elektrickom obvode je priamo úmerný napätiu zdroja a nepriamo úmerný elektrickému odporu obvodu."

V matematickom zápise I = \frac{U}{R}

 

kde I je prúd, U je napätie a R je odpor.

Ďalej sa dá tento vzorec rozviesť ako: R=U/I a U=I.R

Zákon platí pre obvody zložené z lineárnych prvkov, ktorými preteká jednosmerný prúda za ideálnych podmienok - konštantná teplota konštantný odpor, ideálne prívodné vodiče.,

 

Licencia:

 

 

 

  Tabuľka prierezov vodičov  

Elektrické vodiče sa vyrábajú v priemeroch podľa vyvoleného číselného radu. Ak vypočítaný prierez vodiča (podľa predpokladaného maximálneho prúdu) v elektrotechnickej konštrukcii nie je presne hodnota z radu, použijeme najbližší vyšší vyrábaný prierez.

Elektrický vodič sa vyrába z plného drôtu, alebo lanka (prameňového alebo pružného).Poznáme Triedu 1 (plný prierez - jednojadrový vodič), Trieda 2 (prameňový - lanko zložené z viacerých hrubších drôtov) , Trieda 5 a 6 (ohybný - zakrútené lanko z drôtov menšieho priemeru). Trieda 1 a 2 sú určené len pre pevné (nepohyblivé) prívody. Triedy 5 a 6 sú určené pre pohyblivé prívody (napájacie šnúry elektrospotrebičov, predlžovacie káble ...).

Tabuľka vyvoleného radu vodičov,s maximálnymi dovolenými priemermi holého (neizolovaného) Cu vodiča pre jednotlivé triedy.

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

 

 

prierez [ mm2 ]

plný drôt (Trieda 1)
max. priemer [mm]

prameň (Trieda 2)
max. priemer [mm]

pružný vodič (Trieda 5,6)
max. priemer [mm]

0,5

0,9

1,1

1,1

0,75

1,0

1,2

1,3

1,0

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,7

1,8

2,5

1,9

2,2

2,4

4

2,4

2,7

3,0

6

2,9

3,3

3,9

10

3,7

4,2

5,1

16

4,6

5,3

6,3

25

5,7

6,6

7,8

35

6,7

7,9

9,2

50

7,8

9,1

11,0

70

9,4

11,0

13,1

95

11,0

12,9

15,1

120

12,4

14,5

17,0

150

13,8

16,2

19,0

185

15,4

18,0

21,0

240

17,6

20,6

24,0

300

19,8

23,1

27,0

400

22,2

26,1

31,0

500

-

29,2

35,0

630

-

33,2

39,0

800

-

37,6

-

1000

-

42,2

-

  

Kódové označovanie vodičov

Kód označujúci druh vodiča obsahuje číslicu určujúcu celkový počet žíl a písmeno určujúce druh žíly.

 

písmeno

druh žily

A

vodič má iba fázové žily

B

vodič má fázové žily a ochrannú žilu

C

vodič má fázové žily, strednú žilu a ochrannú žilu

D

vodič má fázové žily a neutrálnu žilu

Najčastejšie používané kombinácie vodičov v elektrickom kábli

 

kód

1.žila

2.žila

3.žila

4.žila

5.žila

 

 

2A

fáza
 

fáza
 

-

-

-

2B

ochranný
 

fáza
 

-

-

-

3C

ochranný
 

stredný
 

fáza
 

-

-

4B

ochranný
 

fáza
 

fáza
 

fáza
 

-

4C

ochranný
 

stredný
 

fáza
 

fáza
 

-

4D

stredný
 

fáza
 

fáza
 

fáza
 

-

5C

ochranný
 

stredný
 

fáza
 

fáza
 

fáza
 

 

zdroje: cz.wiki (vzorce odporových a tepelných závislostí)

Licencia:

 

 

  Elektrotechnické schémy

Pravidlá pre kreslenie: Schémy na výkrese sa musia kresliť prehľadne, značky podľa STN, vlastné značky v legende, čiary rovnako hrubé a rovnobežné s okrajom papiera, v zvláštnych prípadoch aj šikmo. Prístroje sa kreslia v základnej polohe - v stave pokoja, alebo vypnuté. Formáty výkresov A0 až A4 sa kresli na ležato, A5 na stojato. Vpravo dole je rohová pečiatka.

Rozdelenie schém:

1.Vysvetľujúce - zľahčujú štúdium činností zariadení, používajú sa na štúdium činnosti zariadení, používajú sa pri údržbe, oprave alebo navrhovaní zariadení.

 

  • bloková - znázorňuje vzťahy medzi blokmi, prenos energie sa kreslí čiarami
  • prehľadová - znázorňuje základné usporiadanie zaiadení, napríklad prehľad strojov vo fabrike
  • náučná (obdvodová) - je úplná schéma, ktorá zahrňuje všetky časti zariadenia. Používajú sa vo vyučovaní a vysvetľovaní činnosti obvodov.

 

2.Zapojovacie schémy - obsahujú všetky podrobnosti na zapojenie. Kreslia sa v nich rôzne druhy vodičov, inštalačných rúrok a podobne. Svorky a prístrojové miesta sa kreslia podľa skutočnej polohy, sú vyznačené čísla svoriek a farby vodičov.

3.Situačné schémy - zakresľujú sa do stavebných a strojárskych výkresov, tak aby sa dalo určiť kde bude umiestnené elektrické zariadenie. V strojníckych presne, v stavebných môže chýbať výška umiestnenia nad podlahou.

Obrázok č. 1: Schémy -

a) bloková, b) prehľadová, c) d) zapojovacia

  Čítanie schém

Schému začíname čítať od zdroja napätia alebo vstupu signálu. Sledujeme prechod prúdu cez spotrebič až naspäť od zdroja, ale prechod signálu od vstupných po výstupné svorky.

  Elektrotechnické značky

Rozmery značiek: rezistor 1:3 (4 x 12 mm), kondenzátor 1:4 (2 x 8 mm)

Popis značiek: Pri vodorovných nad a apod, pri zvyslích vpravo a vľavo.

 

 

ELEKTRONIKA

 

Elektronika - zapojenia návody a konštrukcie

 

Service manuals, schematics, documentation, programs, electronics, hobby ....