Elektrická vodivosť

 

Elektrická vodivosť je fyzikálna veličina,ktorá vyjadruje schopnosť vodiča viesť elektrický prúd. Je prevrátenou hodnotou elektrického odporu

Čím väčšia je vodivosť, tým väčší elektrický prúd prechádza vodičom pri rovnakom napätie. Dobrý vodič má vysokú hodnotu vodivosti, zlý vodič má nízku hodnotu vodivosti.

Označovanie

  • Symbol veličiny: G
  • Základná jednotka: siemens, značka jednotky: S (odvodenie v sústave SI: S = m−2·kg−1·s3·A2 = Ω−1)

 

 z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

 

Výpočet 

Elektrická vodivosť je definovaná vzťahom

G = \frac{I}{U} 

kde I je elektrický prúd pretekajúci vodičom a U je elektrické napätie na koncoch vodiča.


Elektrickú vodivosť G je možné vypočítať z vlastností vodiča podľa vzťahu:

G = \sigma \frac{S}{l}  

kde σ je konduktivita látky, S je obsah prierezu vodiča a l je dĺžka vodiča.

Vlastnosti

Elektrická vodivosť je prevrátená hodnota elektrického odporu R, tzn.

G = \frac {1}{R}


Elektrická vodivosť sa vo všeobecnosti udáva v jednotkách siemens (značka S).