Prúdová zaťažiteľnosť a priemery káblov CYKY, AYKY, CY

KÁBEL - CYKY

Prúdová zaťažiteľnosť v A

Vonkajší priemer kábla v mm

vo vzduchu

v zemi

       

 

2 x 1,5

-

20

10,0

3 x 1,5

-

17

10,5

4 x 1,5

-

18

11,5

5 x 1,5

-

18

12,0

7 x 1,5

13

19

13,6

12 x 1,5

12

16

18,1

19 x 1,5

9

14

20,8

24 x 1,5

9

14

24,6

2 x 2,5

-

27

11,0

3 x 2,5

-

24

12,0

4 x 2,5

-

25

13,5

5 x 2,5

-

25

14,0

7 x 2,5

18

25

15,8

12 x 2,5

16

21

20,6

19 x 2,5

13

18

24,1

24 x 2,5

11

18

28,2

2 x 4

-

35

12,9

3 x 4

-

31

13,6

4 x 4

-

33

15,0

5 x 4

-

33

16,0

7 x 4

30

34

18,4

 

2 x 6

-

46

14,2

3 x 6

-

46

15,6

4 x 6

-

41

16,5

5 x 6

-

41

16,1

4 x 10

-

60

18,5

5 x 10

-

60

18,8

4 x 16

-

80

22,0

5 x 16

-

80

22,1

4 x 25

102

134

26,1

5 x 25

102

134

28,1

3 x 35 + 25

125

161

28,1

5 x 35

125

161

31,6

3 x 50 + 35

155

191

30,8

5 x 50

155

191

33,9

3 x 70 + 50

195

236

32,9

3 x 95 + 50

240

280

37,9

3 x 120 + 50

280

317

41,1

3 x 150 + 70

320

359

45,1

3 x 185 + 95

360

401

49,9

3 x 240 + 120

425

464

55,8

 

KÁBEL - AYKY

Prúdová zaťažiteľnosť v A

Vonkajší priemer kábla v mm

vo vzduchu

v zemi

       

 

4 x 10

-

47

18,5

4 x 16

-

64

22,0

4 x 25

78

103

25,9

5 x 25

78

103

26,0

4 x 35

96

125

28,3

5 x 35

96

125

28,9

4 x 50

117

147

32,4

4 x 70

150

183

36,2

3 x 95 + 70

182

216

38,1

3 x 120 + 70

212

245

40,9

3 x 150 + 70

245

278

44,0

3 x 185 + 95

280

313

49,1

3 x 240 + 120

330

359

53,1

 

VODIČ - CY

Prúdová zaťažiteľnosť v A

Vonkajší priemer kábla v mm

vo vzduchu

v zemi

       

 

0,75

-

15

2,6

1

-

18

2,8

1,5

-

23

3,3

2,5

-

30

3,9

4

-

41

4,4

6

-

53

4,9

10

-

73

6,4

 

 

Tabuľka prierezov vodičov

Elektrické vodiče sa vyrábajú v priemeroch podľa vyvoleného číselného radu. Ak vypočítaný prierez vodiča (podľa predpokladaného maximálneho prúdu) v elektrotechnickej konštrukcii nie je presne hodnota z radu, použijeme najbližší vyšší vyrábaný prierez.

Elektrický vodič sa vyrába z plného drôtu, alebo lanka (prameňového alebo pružného).Poznáme Triedu 1 (plný prierez - jednojadrový vodič), Trieda 2 (prameňový - lanko zložené z viacerých hrubších drôtov) , Trieda 5 a 6 (ohybný - zakrútené lanko z drôtov menšieho priemeru). Trieda 1 a 2 sú určené len pre pevné (nepohyblivé) prívody. Triedy 5 a 6 sú určené pre pohyblivé prívody (napájacie šnúry elektrospotrebičov, predlžovacie káble ...).

Tabuľka vyvoleného radu vodičov s maximálnymi dovolenými priemermi holého (neizolovaného) Cu vodiča pre jednotlivé triedy.

 

prierez [ mm2 ]

plný drôt (Trieda 1)
max. priemer [mm]

prameň (Trieda 2)
max. priemer [mm]

pružný vodič (Trieda 5,6)
max. priemer [mm]

0,5

0,9

1,1

1,1

0,75

1,0

1,2

1,3

1,0

1,2

1,4

1,5

1,5

1,5

1,7

1,8

2,5

1,9

2,2

2,4

4

2,4

2,7

3,0

6

2,9

3,3

3,9

10

3,7

4,2

5,1

16

4,6

5,3

6,3

25

5,7

6,6

7,8

35

6,7

7,9

9,2

50

7,8

9,1

11,0

70

9,4

11,0

13,1

95

11,0

12,9

15,1

120

12,4

14,5

17,0

150

13,8

16,2

19,0

185

15,4

18,0

21,0

240

17,6

20,6

24,0

300

19,8

23,1

27,0

400

22,2

26,1

31,0

500

-

29,2

35,0

630

-

33,2

39,0

800

-

37,6

-

1000

-

42,2

-